Projektový manažment

Kvalitný a skúsený projektový manažér dokáže efektívne uchopiť projekt a zabezpečiť si podporu vedenia. Kvalitným projektovým plánom si vie získať kľúčových manažérov iných oddelení. Dôsledne vníma potreby užívateľa a kladie dôraz na požiadavky zadávateľa. Efektívne využíva firemné zdroje a prináša hodnotu pre firmu. Je schopný vytvoriť tvorivú pracovnú atmosféru a keďže sa s ním ľudia na projektoch cítia príjemne, vychováva pre firmu budúce generácie kvalitných projektových manažérov.

Projektový manažment

Dosahovanie efektívnejších výsledkov prostredníctvom excelentných projektov a kvalitných odborníkov a lídrov na projekty. Ponúkame vám viac ako 15 ročné skúsenosti z oblasti tvorby a riadenia projektov.

Našim cieľom je podporiť vás v efektívnejšom fungovaní. Na tejto stránke nájdete komplexne portfólio podkladov a inšpirácií o projektovom manažmente, ktoré vám pomôžu efektívnejšie dosahovať vaše projektové ciele.

Efektívnejšie výsledky

excelentné projekty
88%
kvalitní experti a lídri
61%
efektívna realizácia
64%
úspešné projektové ciele
95%

Progresívne riadenie projektov - dosahujete výrazné úspory

0%
ŠETRÍTE ČAS PROJEKTU
0%
ŠETRÍTE PROJEKTOVÉ NÁKLADY
0dní
ROČNE UŠETRÍTE
0%
LEPŠIA PRACOVNÁ ATMOSFÉRA

Prehľad služieb a workshopov projektového manažmentu

projektový manažment vo firemnej praxi
Získate prehľad o COMM-PASS podpore pre vašich ľudí a firmu a ale aj veľa COMM-PASS INSPIRE materiálov, ktorú sú „free to share“.

1. Vzdelávanie a rozvoj - projektový manažment

Individuálne rozvojové programy pre firmy
Otvorené rozvojové programy pre jednotlivcov

2. MODERNÉ PROJEKTY V BIZNIS SÚVISLOSTIACH

komplexný rozvoj projektového manažmentu pre vašich ľudí a firmu

3. COMM-PASS Solutions Projektový Manažment

on - the -job realizácia projektových riešení - priama podpora v praxi vašich projektových manažérov

4. Implementácia projektového manažmentu a PMO

praktická implementácia projektových štandardov, procesov, nástrojov, systému riadenia podpora vytvorenia Project Management Office

5. Audity systému riadenia projektov a projektových manažérov

zvyšovanie využiteľnosti projektového riadenia vo firme
vyhodnotenie stavu realizácie vašich projektov

6. Coaching Projektového manažmentu

expertná podpora - expertný coaching vašich projektových manažérov priamo v praxi počas realizácie ich vlastných projektov

7. COMM-PASS Nástroj na riadenie projektu

praktický a efektívny software - nástroj na komplexné riadenie projektov

8. COMM-PASS Video-manuál na projekty

Praktický „krok za krokom“ manuál na projekty - efektívna podpora formou e-learningu

9. Tipy na efektívne projekty a najčastejšie chyby na projektoch

best practices a skúsenosti z praxe realizácie projektov
predpoklady úspešnosti projektov, prevencia zlyhania a chýb

10. Články, videá a blog na tému projektový manažment

voľne zdieľateľné postupy, návody a skúsenosti mnohých projektových manažérov a zástupcov exekutívy

Podporíme aj vaše projekty

Kontaktujte nás na COMM-PASS linke podpory projektov

Dlhodobé partnerstvo

Kladieme dôraz na podporu dlhodobého partnerstva a silného vzťahu s klientom:
 • "Train - Advice - Assist"
 • Silná podpora aj po ukončení rozvoja ľudí
 • Dôraz na aplikáciu znalostí do praxe a realizáciu výsledkov
 • Podporíme vás pri zvyšovaní ROI do vzdelávania a rozvoja ľudí

Spôsob a formy realizácie vzdelávania a rozvoja

Spôsob a formy realizácie workshopov vzdelávania a rozvoja sú založené na:
 • COMM-PASS projektový model workshopov
 • Akreditácia Ministerstva Školstva SR
 • Brain based education
 • Evidence based approach
 • Inovácie vo vzdelávaní
 • Návod na projekty
 • Tvorba lepších podmienok pre realizáciu projektov

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe

Projektový manažment pre Automotive a výrobu

Innovation Project Management Leadership
viac informácii

Projektový manažment Leadership

Innovation Project Management Leadership
viac informácii

Projektový manažment pre Kvalitu a Kvalitárov

Innovation Project Management Leadership
viac informácii

Projektový manažment a moderný HR biznis partnering

Projektový manažment a moderný HR biznis partnering
viac informácii

Projektový manažment pre Facility management

Innovation Project Management Leadership
viac informácii

Projektový manažment pre ESD

Innovation Project Management Leadership
viac informácii
© 2020 COMM-PASS s.r.o. All Rights Reserved.