Moderné projekty v biznis súvislostiach

séria otvorených workshopov projektového manažmentu

VIAC O PROGRAME

Projektový manažment pre Facility
management

aplikácia projektového manažmentu zameraného
na konkrétne facility management projekty

VIAC O WORKSHOPE

Projektový manažment
pre Automotive a výrobu

Inovácie a nový pohľad na vaše projekty - projektový manažment prispôsobený podmienkam a špecifikám automotive a výroby. Počas workshopu pracujete na vlastných - reálnych projektoch.

Získajte praktický
step-by-step manuál na projekty

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Projektový manažment
pre Kvalitu a Kvalitárov

Kvalita je už natoľko dôležitá, že nemôže zostať len v rukách kvalitárov
- je potrebná široká spolupráca celej firmy. Medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí kvality.

Projektový manažment Leadership

progresívny pohľad na rastúce výzvy projektov
začnete sa pozerať na projektový manažment úplne novým spôsobom vďaka najnovším poznatkom z neurovedy

Efektívna podpora projektov v praxi

počas workshopu pracujete na vašich reálnych projektoch

VIAC O PROGRAME

Projektový manažment
a moderný HR biznis partnering

Spoznáte projektový manažment nielen z pohľadu technickej stránky, systémov a nástrojov, ale najmä z pohľadu najnovších výskumov neurovedy, manažérskeho správania a aplikácie poznania behaviorálnych prístupov a metód v HR oblasti.

Navštívte - NOVÝ WEB Vision2Actionnové inšpirácie

Prinášame moderné trendy v manažmente, overené postupy a procesy - "management best practices" s podporou výskumov neurovedy v praxi.

Komplexný systém rozvoja prepája oblasti individuálneho - manažérskeho rozvoja, tímového prostredia a vzájomnej spolupráce, v kontexte firemných procesov, efektívnosti a dosahovanej produktivity.

Free E-book15 najčastejších chýb na projektevoľne na stiahnutie

15 najčastejších chýb na projekte

Free E-book- 15 najčastejších chýb na projektevoľne na stiahnutie

Efektívny a ​komplexný sprievodca 15 najčastejšími chybami riadenia projektov vám pomôže vyhnúť sa skrytým nástrahám a potenciálnym chybám pri riadení projektov.
viac info nájdete na podstránke

Nové workshopy - Projektový manažment - Vision2Actionnové inšpirácie - nové postupy - nové možnosti

"Excellence" je dosahovaná cez úspešné dodanie projektových výsledkov

Význam projektového manažmentu je takmer nemožné preceňovať, pretože umožňuje organizáciám dodávať projekty načas, v rámci rozpočtu a vo vysokých štandardoch kvality.

Moderné projekty v biznis súvislostiach

Projektový manažment- Moderný leadership a mozog v prácipre Automotive a Výrobupre Kvalitu a Kvalitárovpre moderný HR biznis partnering& efektívny Leadershippre Facility Managementpre Logistikupre SSC (Shared Service Centers)pre Logistiku

séria otvorených workshopov praktickej aplikácie projektového manažmentu
realizácia projektov prispôsobená rôznym biznis prostrediam
vyberte si vaše biznis zameranie, miesto realizácie a aktuálne termíny viac informácii o programe
aktuálny program workshopov - kontaktujte nás

Inovatívne manažérske vzdelávanie a rozvoj

vzdelávanie nebolo nikdy dôležitejšie ako je dnes - rozvoj neuro agility v náročných podmienkach 21. storočia

Manažérske vzdelávanie

komplexný systém manažérskeho vzdelávania a rozvoja - inovácie, rozvoj a zlepšovanie manažérskych zručností pre potreby a nároky 21. storočia, efektívny Brain Based Coaching

Moderné vzdelávanie


lepšie chápanie ľudského správania a rozhodovania, inovatívne formy vzdelávania

Vzdelávanie 6.0


zvyšovania biznis hodnoty firmy a kvality života manažérov, efektívny rozvoj ľudí

Viac informácii
TOP workshopy
Manažérske zručnosti | Líderské zručnosti | Projektový manažment | HR Biznis Partnering | Komunikačné a Prezentačné zručnosti | Firemná stratégia a Rolovanie cieľov | Interný zákazník | Riadenie inovácii | Realizácia zmeny - change management
Inovatívne workshopy
Inšpiratívne workshopy

Management consulting

praktický systém aplikácie know - how a dosahovania výsledkov priamo v praxi, aktívna podpora, zameranie na realizáciu, používanie manažérskeho systému a konkrétnych manažérskych nástrojov

Realizácia v praxi


podpora vašich ľudí v dosahovaní efektívnejších výsledkov prostredníctvom spoločnej práce u vás vo firme

Biznis solutions


na projektoch pracujeme spoločne s vašimi ľuďmi, aby dosiahli požadované ciele a konkrétne výsledky

Viac informácii
Zvýšenie efektivity
Operational Excellence - Projektový manažment | Zavedenie projektového manažmentu a PMO | Operational Excellence - Efektívny systém riadenia | Efektívna realizácia firemných cieľov | Lean a 5S | Expertný Coaching
COMM-PASS Solutions
Technické workshopy

SMART Brain - neuroveda

nové chápanie ako funguje ľudský mozog z pohľadu neurovedy a dopad na prácu manažéra, neuro-princípy manažérskeho rozhodovania, práca pod stresom - toxické efekty pre mozog a telo

Ľudský mozog


praktické využívanie výskumov neurovedy v modernej manažérskej praxi, ako ľudský mozog ovláda naše správanie a konanie

Výskumy neurovedy


nový pohľad na správanie manažérov, princípy učenia, manažérske vzdelávanie, motiváciu, kreativitu a inováciu

Viac informácii
Aktívny rozvoj mozgu
Tréning mozgu - posilnite svoj mozog | Emocionálna inteligencia - EQ (emocionálny mozog) | Moderný mozog - mozog zmeny | Social Brain workshop - ľudský mozog a sociálne média | Efektívny mozog - menej stresu a lepšie výsledky | Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum
Mozog pre manažérov
Mozog v živote

Vitality manažment

moderné prístupy a aktívny rozvoj zdravia a vlastného tela v pracovnom prostredí, na vlastných skúsenostiach a príkladoch z vašj praxe spoznáte ako náš manažérsky a pracovný štýl ovpyvňuje naše zdravie

Stres a preťažnie


moderné možnosti, ako vytvoriť kvalitnejšie pracovné podmienky pre vašich ľudí

Sedavý štýl prace


podpora ľudí v ich zdravšom fungovaní - zdravá firma - zdravé firemné prostredie - zdravá firemná kultúra

Viac informácii
Vitalita a energia
Syndróm vyhorenia manažéra | Ergonómia v praxi - mýty a fakty | Aktívny mozog - aktívne telo | Efektívne riadenie stresu | Ako si udržať energiu počas celého dňa | Mozog, pohyb a pracovný výkon | Stres, energia, emócie a nálada počas pracovného dňa
Sedavé zamestnanie
Pohyb v práci

Dlhodobé partnerstvo

Kladieme dôraz na podporu dlhodobého partnerstva a silného vzťahu s klientom:
 • "Train - Advice - Assist"
 • Silná podpora aj po ukončení rozvoja ľudí
 • Dôraz na aplikáciu znalostí do praxe a realizáciu výsledkov
 • Podporíme vás pri zvyšovaní ROI do vzdelávania a rozvoja ľudí

Spôsob a formy realizácie vzdelávania a rozvoja

Spôsob a formy realizácie workshopov vzdelávania a rozvoja sú založené na:
 • COMM-PASS projektový model workshopov
 • Akreditácia Ministerstva Školstva SR
 • Brain based education
 • Evidence based approach
 • Inovácie vo vzdelávaní
 • Návod na projekty
 • Tvorba lepších podmienok pre realizáciu projektov a firemných cieľov

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe

Na webe aktuálne pracujeme, ďakujeme za vašu trpezlivosť a pochopenie prípadných technických alebo obsahových nedostatkov.

 
Momentálne má web obmedzenú funkčnosť a obmedzenú dostupnosť obsahu.

pôvodný web nájdete na tomto linku