HR rozvoj a stratégia

viac informácii nájdete nižšie, na podstránkach jednotlivých oblastí alebo nás kontaktujte

Efektívna spolupráca a zvládanie konfliktov

konflikty z pohľadu neurovedy - ako fungujeme v čase konfliktu

Ako mať situáciu pod kontrolou - praktická asertivita

ako presadiť svoj názor a svoje záujmy, efektívna komunikácia

Vybrané témy workshopu

ako presadiť svoj názor a svoje záujmy, efektívna komunikácia
ako správne vnímať šéfa - vzájomný rešpekt a tolerancia
ako vedieť povedať nie a dosiahnuť vzájomnú dohodu
ako presadiť svoje nápady a zvládať konfrontáciu
sebakontrola a výbušnosť v napätých situáciách
ako presadiť svoj názor a nebyť príliš tolerantný a ústupčivý a zároveň neísť na svoj úkor

Aktívne workshopy - aktívny rozvoj

moderné workshopy - aktívny rozvoj HR

Vybrané témy workshopu

Koučing na pracovisku
Umenie ovplyvňovania
Vyjednávacie zručnosti
Emocionálna inteligencia
Riešenie problémov
Rozhodovanie a logická argumentácia
Ako zmeniť dáta na informácie
Spätná väzba
Produktívna konverzácia
Kritické myslenie
Prežitie lídra v modernom svete
Time Management
Motivácia jedinca a tímu
Hodnotenie, rozvoj a motivovanie ľudí

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe

Moderný HR biznis partner a projekty:

Spoznáte projektový manažment nielen z pohľadu technickej stránky, systémov a nástrojov, ale najmä z pohľadu najnovších výskumov neurovedy, manažérskeho správania a aplikácie poznania behaviorálnych prístupov a metód v HR oblasti.

HR robí viac ako len  projekty - zlepšuje život ľudí vo firme a prináša biznis výsledky. HR tvorí pracovné prostredie a zvyšuje angažovanosť iných oddelení a členov tímu na projektoch.
viac informácii nájdete v PDF prezentácii
  • viac radosti a menej stresu na vašich HR projektoch
  • počas workshopu pracujete na vlastných - reálnych projektoch
  • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
  • menej časových sklzov, menej stresu, lepšia koordinácia a realizácia úloh
  • vyššia akceptácia a rešpekt HR vo firme
  • prehľadnejšia komunikácia, lepšie pracovné prostredie, lepšia spolupráca zúčastnených oddelení
0% vlastná aktivita a rozvoj

Progresívne riadenie HR projektov - dosahujete výrazné úspory

0%
ŠETRÍTE ČAS PROJEKTU
0%
ŠETRÍTE PROJEKTOVÉ NÁKLADY
0dní
ROČNE UŠETRÍTE
0%
LEPŠIA PRACOVNÁ ATMOSFÉRA