Osobnostný rozvoj

ako pracovať v súlade s princípami fungovania nášho mozgu

Inovatívne workshopy

inšpirácia a zmena - sebapoznanie - sebarozvoj

Ako mať situáciu pod kontrolou - praktická asertivita

ako presadiť svoj názor a svoje záujmy, efektívna komunikácia

Vybrané témy workshopu

ako presadiť svoj názor a svoje záujmy, efektívna komunikácia
ako správne vnímať šéfa - vzájomný rešpekt a tolerancia
ako vedieť povedať nie a dosiahnuť vzájomnú dohodu
ako presadiť svoje nápady a zvládať konfrontáciu
sebakontrola a výbušnosť v napätých situáciách
ako presadiť svoj názor a nebyť príliš tolerantný a ústupčivý a zároveň neísť na svoj úkor

Osobnostný rozvoj a manažérska prax

seba-rozvoj a uspokojenie z práce - aktívny rozvoj svojich vlastných schopností a možností

Vybrané témy & workshopy

Efektívny míting – facilitácia tímových stretnutí a vedenie porád
Predajné zručnosti podľa mozgu
Spokojný zákazník
Prezentačné zručnosti
Exekutívna prezentácia
Sebapoznanie
Sebapoznanie manažéra
Stress management - vitality manažment
Osobnostný rozvoj

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe