Testy mozgu - spoznajte ako funguje ľudský mozog

otestujte svoj mozog - spoznajte výskumy a objavy neurovedy aplikované v manažérskej praxi - neuroplasticita - najväčší objav v poznaní ľudského mozgu za posledných 400 rokov

3 cviky na zlepšenie výkonu vášho mozgu

3 jednoduché cvičenia pre váš mozog podporia vašu schopnosť pamäte, spracovávania informácii a rýchlosť reakcii vášho mozgu

cvičenie mozgu pomáha predchádzať Alzheimeru, znižovaniu kognitívneho výkonu a podporuje zdravie mozgu
aktívne cvičenie a trénovanie mozgu zvyšuje vnímanie, rýchlosť spracovávania informácii a tiež aj periférne videnie

Test mozgu - pozornosť a farby

mozog nás môže niekedy úplne sklamať

spoznajte ako funguje ľudský mozog pri rušivých signáloch
ako ľudský mozog dokáže zvládať konfliktné zadania a úlohy

Test pozornosti - zrak a sluch - multitasking

otestujte svoju pozornosť
zistíte ako ste schopní sledovať vizuálne podnety a zároveň vnímať rôzne zvukové signály

spoznajte ako funguje ľudský mozog pri viacerých úlohách naraz
sme naozaj vnímaví alebo vidíme len to, čo chceme?

Test mozgu - Multitasking

Ženy alebo muži? MULTITASKING CHALLENGE - kto je lepší?

Ako mozog reaguje, keď vykonávame viac činností naraz?
Je multitasking efektívny?
Dokážeme sa dostatočne sústrediť, sme naozaj efektívni alebo robíme chyby a veci realizujeme pomaly?
spoznajte ako funguje ľudský mozog pri viacerých úlohách

Neuroveda - ako funguje ľudský mozog?

Neuroplasticita priniesla najväčší objav v oblasti poznania ľudského mozgu za posledných 400 rokov
Vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja celý život

Mozog na neučenie reaguje jednoducho – nerozvíja sa
Bez toho, aby sme si to uvedomovali – už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu
Denne strácame až 85.000 mozgových buniek

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe