Ako funguje ľudský mozog

video séria - najnovšie výskumy neurovedy v manažérskej praxi
naučíte sa ako sa zbaviť sa škodlivých manažérskych návykov
spoznáte toxické následky stresu na vašu pamäť a mozog a naučíte sa ako dokážeme aktívne podporovať zdravie mozgu

Prečo manažér potrebuje rozvíjať svoj mozog - Ako funguje ľudský mozog

Manažér alebo líder sa stáva efektívnejší, dokáže zostať kľudný aj pod tlakom, dokáže robiť lepšie rozhodnutia, dokáže byť viacej flexibilný, dokáže lepšie ovplyvňovať iných, dokáže s nimi lepšie spolupracovať. Zlepšuje svoje strategické myslenie, schopnosť vytvárať koncepty, zlepšuje svoje schopnosti plánovať. A toto je len zlomok toho, čo môže manažér alebo líder získať aktívnym rozvojom svojho mozgu. Rozvoj nášho mozgu by menal podliehať náhode, svoj mozog by sme nemali nechať na pospas okolitému svetu alebo hazardovať s našou budúcnosťou len preto, lebo nerozumieme procesom, ktoré v našom mozgu prebiehajú.

Ako náš život mení náš mozog - Ako funguje ľudský mozog

Vždy keď sa niečo nové naučíme, keď získame nejakú novú zručnosť alebo schopnosť, tak sa náš mozog mení – zmení sa jeho štruktúra, mozog mení svoje vnútorné prepojenia. Napríklad sme schopní vidieť výrazné zmeny v štruktúre mozgu človeka, ktorý vie čítať a človeka, ktorý túto schopnosť nemá.

Ako funguje ľudský mozog - synapsie a neuróny, ako sa tvoria mozgové mapy

Naše zážitky, skúsenosti a prostredie určujú, ktoré spojenia a okruhy sú častejšie a viacej používané. Spojenia, ktoré sa používajú najčastejšie mozog zosilňuje a stávajú sa trvalejšími. A naopak spojenia, ktoré sú používané málo alebo vôbec, mozog prirodzene rozpája pomocou procesu, ktorý sa nazýva pruning. Tieto spojenia sa nazývajú synapsie a vznikajú medzi dendritmi a axonmi neurónov. Prenos signálu v synapsiách prebieha na základe elektrických a chemických signálov. Tento proces zabezpečujú neurotransmittery.

Dieťa a učenie - ako sa vyvíja ľudský mozog - Ako funguje ľudský mozog

Zážitky a skúsenosti, ktoré získa dieťa v prvých rokoch svojho života sú kľúčové pre celý jeho budúci život. Gény poskytujú základnú schému, podľa ktorej sa vyvíja ľudský mozog, ale skúsenosti určujú a ovplyvňujú proces, ktorým sa mozog rozvíja.

Neuroveda - ako funguje ľudský mozog?

Neuroplasticita priniesla najväčší objav v oblasti poznania ľudského mozgu za posledných 400 rokov
Vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja celý život

Mozog na neučenie reaguje jednoducho – nerozvíja sa
Bez toho, aby sme si to uvedomovali – už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu
Denne strácame až 85.000 mozgových buniek

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe