Projektový manažment a moderný HR biznis partnering

najnovšie výskumy a objavy neurovedy o fungovaní mozgu, projektové myslenie a TOP manažérske trendy v HR

Pre koho je workshop určený?

interný - firemný workshop | externý - otvorený pre verejnosť

Partneri workshopu

Projektový manažment a moderný HR biznis partnering

2 dni na workshope vám prinesú

praktický manuál na projekty
100%
nový pohľad na projekty
78%
lepšia spolupráca & vzájomný rešpekt
76%
menej stresu a preťaženia
59%

Moderný HR biznis partner a projekty:

Spoznáte projektový manažment nielen z pohľadu technickej stránky, systémov a nástrojov, ale najmä z pohľadu najnovších výskumov neurovedy, manažérskeho správania a aplikácie poznania behaviorálnych prístupov a metód v HR oblasti. Infografiky TOP trendov HR Biznis Partneringu a ďalšie HR inšpirácie si voľne môžete stiahnuť nižšie.

HR robí viac ako len  projekty - zlepšuje život ľudí vo firme a prináša biznis výsledky. HR tvorí pracovné prostredie a zvyšuje angažovanosť iných oddelení a členov tímu na projektoch.
viac informácii nájdete v PDF prezentácii
  • viac radosti a menej stresu na vašich HR projektoch
  • počas workshopu pracujete na vlastných - reálnych projektoch
  • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
  • menej časových sklzov, menej stresu, lepšia koordinácia a realizácia úloh
  • vyššia akceptácia a rešpekt HR vo firme
  • prehľadnejšia komunikácia, lepšie pracovné prostredie, lepšia spolupráca zúčastnených oddelení
0% vlastná aktivita a rozvoj

Progresívne riadenie projektov - dosahujete výrazné úspory

0%
ŠETRÍTE ČAS PROJEKTU
0%
ŠETRÍTE PROJEKTOVÉ NÁKLADY
0dní
ROČNE UŠETRÍTE
0%
LEPŠIA PRACOVNÁ ATMOSFÉRA

Benefity workshopu

výrazné úspory: náklady o 20 - 30%, čas o 50%
vyšší prínos a efektívnosť HR kampaní a projektov
vyššia akceptácia a rešpekt HR vo firme
step-by-step manuál na projekty - nástroje, procesy

Obsah workshopu

moderný HR biznis partnering
inicializácia projektu, hranice, zadanie
plánovanie a riadenie projektu, WBS, zdroje
projektový cyklus, ukončenie a odovzdanie projektu

Organizačné informácie

termín: 11. - 12. Február 2020
miesto: Bratislava
cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň
kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

Benefity a kľúčové prínosy workshopu

spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu v HR
Projektový manažment a moderný HR biznis partnering
Reálna - priama pridaná hodnota workshopu - získate manuál na projekty
spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu v HR prostredí

Na vašich konkrétnych tréningových projektoch si vyskúšate ako aplikovať štandardné nástroje projektového manažmentu do efektívneho riadenia HR projektov a komplexných úloh HR biznis partneringu
eliminácia stresu, efektívnejšie riešenia operatívnych úloh a problémov | vyššia flexibilita, inovatívnosť | lepšia adaptabilita k zmenám

Nové možnosti a inšpirácie: out-of-box pohľad | lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce | iniciatívnosť a aktivita | neuprednostňovanie oddelenia pred projektom
Workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:
objavte a podporte nové možnosti efektívnejšieho a samostatnejšieho fungovania

zvýšenie angažovanosti a motivácie zamestnancov prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce vo firme

rozvíjanie mladých a nádejných talentov - stabilizácia high potentials

projekty nie sú strašiak - projekty vám môžu pomôcť aj v oblastiach, kde ste sa doteraz trápili
Workshop chcem pre seba:
zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné manažérske nástroje - schopnosť použiť projekty na náročné oblasti oblasti každodennej praxe

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

Infografika - TOP trendy v HR Biznis partneringu

spoznáte najnovšie trendy v HR a v HR Biznis partneringu a ich úspešnú aplikáciu a realizáciu cez HR projektový manažment

Obsah workshopu

získate komplexný „krok za krokom“ manuál na riadenie HR projektov
workshop prináša HR manažérom a profesionálom nový pohľad na riadenie projektov a komplexných úloh, tak aby uspeli v dynamickom a náročnom prostredí moderného HR prostredia
inovatívne princípy a nástroje Projektového manažmentu v službách moderného HR biznis partneringu

1. Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

aplikácia neurovedy v HR prostredí s dopadom na úspešnosť HR projektov
TOP trendy v HR a ich vplyv na moderné HR fungovanie

2. Biznis prostredie - prečo projekty?

zmeny a dynamika moderného biznis prostredia, rastúce požiadavky na efektivitu, produktivitu a rýchlosť

3. Čo je projekt, Parametre projektu

správne nastavenie rozhrania medzi projekami a líniovými úlohami
predpoklady a charakteristika efektívneho projektu

4. Projektový manažment a Projektový cyklus

cyklická realizácia projektu, procesný pohľad na projekt
formy a spôsoby efektívnej realizácie moderných projektov

5. Inicializácia projektu

hranice projektu - obsahové, časové, spoločenské
úvodné zadanie projektu - definovanie cieľov, ne-cieľov, rizík, obmedzení, predpokladov úspešnosti

6. Projektový 3-uholník

rozsah a kvalita projektu vs. limity každého projektu: čas, zdroje, rozpočet
adaptácia projektu na zmeny počas realizácie projektu

7. Plánovanie a riadenie projektu

plánovanie projektových aktivít (WBS)
súvislosti, kotext a rozsah projektových prác, riadenie a kontrola realizácie projektu

8. Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

časové súvislosti a vzájomná časová prepojenosť a závislosť projektových aktivít
riadenie a monitorovanie časového progresu projektu

9. Plánovanie zdrojov

plánovanie, dostupnosť, využiteľnosť a zosúladenie projektových zdrojov
efektívnosť využiteľnosti dostupných zdrojov

10. Ukončenie a odovzdanie projektu

vyhodnotenie úspešnosti projektu, odovzdanie do užívania, PO-projektová fáza
lessons learned - poučenia z projektu
moderný HR biznis partnering z pohľadu potrieb biznisu a najnovších HR trendov
spôsob ako efektívne naplánovať a realizovať HR projekty

reálna prax už na workshope - všetko sa učíte počas riešenia vlastného projektu

Príklady reálnych tréningových projektov

HR „Shared services“ | Analýza pracovných miest | Redukcia počtu zamestnancov | Zavedenie informačného systému | Ochrana osobných údajov ako projekt | Spoznaj svoj „Core biznis“ | Interná komunikácia procesu náboru | Zavedenie informačného systému | Zníženie fluktuácie a chorobnosti operátorov výroby | Systém zvyšovania výkonnosti priamych pracovníkov | Implementácia 5S v administratíve
Inovácia systému bonusov a odmeňovania zamestnancov | Vyhorenie manažéra | Matica Flexibility zamestnancov | Dopady zmeny zákonníka práce na HR | Zvýšenie efektivity produktových manažérov | Kvalifikačná matrica | Interná komunikácia procesu náboru | Kúpa spoločnosti novým akcionárom a vplyv na HR | Integrácia viacerých závodov do 1 spoločnosti | Dopad globálnych pravidiel na slovenský výrobný závod | Ochrana osobných údajov ako projekt | Spoznaj svoj „Core biznis“ | Revízia systému odmeňovania zamestnancov | Ľudské chyby – „Human errors“ | Systém zvyšovania výkonnosti TVP pracovníkov | Systém hodnotenia výkonností pozície, nie ľudí
Udržanie talentov | Reverzný mentoring “mladší učia starších“ | Tvorba „Trainee“ programu | Ako využiť študentov v HR praxi | Ako udržať kľúčových zamestnancov vo firme | Mobilizačná kampaň na tému: “Umelé oplodnenie“ | Kultúra bezpečnosti vo firme | Implementácia vnútro firemného mentoringu a coachingu | „Idea driven program“ – zvýšenie atraktívnosti programu | Eliminácia stratových časov na fajčenie – nové pravidlá | Efektívna spätná väzba | Interný zákazník | Ako získať nové inšpirácie na inováciu a rast | Zavedenie firemného časopisu | Ako motivovať študentov k lepšiemu prínosu do budúceho zamestnania | HR bližšie k ľuďom
0%
REÁLNE PROJEKTY NA WORKSHOPE
počas 2 dní workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu
získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU
od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie projektu až po dosiahnutie výsledkov
Projektový manažment a moderný HR biznis partnering

Moderný HR biznis partnering

Špecifiká HR prostredia
reálna prax - na workshope riešite reálne situácie a reálne HR projekty z pohľadu HR trendov a inovatívnych prístupov projektového manažmentu
nové vízie a stratégie pre HR - Innovation Project Management Leadership

praktický manuál projektu - spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu
lepšia relizácia HR projektov - menej chýb, lepšie výsledky, menej prerábok, minimálna administratíva a menej stresu
Akreditovaný program
Medzinárodné štandardy

Organizačné informácie o workshope

termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka workshopu

Aktuálne termíny

11. - 12. Február 2020 - Bratislava

Trvanie tréningu - workshopu:
2 dni / 9:00 - 17:00 /

Miesto realizácie

Bratislava | Košice
priestory konania workshopu upresníme

Cena

145,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (290,- EUR bez DPH za 2 dni)
pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov
získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri

Kontakt a objednávka

Tréning Projektový manažment a moderný HR biznis partnering vedie:

Ing. Peter Minárik, expert na projektový manažment

email: minarikp@commpass.sk
mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment a moderný HR biznis partnering - stiahnuť PDF objednávku
online formulár: workshop si môžete pohodlne objednať online

Podpora COMM-PASS Live

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu
dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci
matky na materskej dovolenke
pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live - kontaktujte nás

Bratislava

Košice

Moderné projekty v biznis súvislostiach

séria otvorených workshopov praktickej aplikácie projektového manažmentu
bližšie informácie o ďalších biznis oblastiach nájdete v manažérskom programe
Automotive a výroba | Kvalita a Kvalitári | Moderný HR biznis partnering | SSC - Shared Service Centrá | Facility management | Projektový manažment Leadership