Projektový manažment Leadership

efektívne riadenie a KVALITA NAŠICH ROZHODNUTÍ rozhoduje o výsledkoch projektu

Pre koho je workshop určený?

interný - firemný workshop | externý - otvorený pre verejnosť

Partneri workshopu

Projektový manažment Leadership

2 dni na workshope vám prinesú

praktický manuál na projekty
100%
nový pohľad na projekty
78%
lepšia spolupráca & vzájomný rešpekt
76%
menej stresu a preťaženia
59%

Moderný leadership na projektoch:

Spoznáte projektový manažment najmä z pohľadu najnovších výskumov neurovedy, manažérskeho správania a aplikácie poznania behaviorálnych prístupov a metód v oblasti moderného riadenia projektov.

Moderný a agilný manažment aktívne reaguje na požiadavky nového biznis prostredia, integruje technickú stránku projektov, projektové systémy a nástroje.
viac informácii nájdete v PDF prezentácii
  • projektové myslenie a TOP manažérske trendy
  • počas workshopu pracujete na vlastných - reálnych projektoch
  • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
  • zvládanie work & life balance v projektovom prostredí
  • menej stresu, preťaženia a viac podnetov k aktívnemu rozvoju
  • vyššia pridaná hodnota manažérov pre firmu a svoj tím
0% vlastná aktivita a rozvoj

Progresívne riadenie projektov - dosahujete výrazné úspory

0%
ŠETRÍTE ČAS PROJEKTU
0%
ŠETRÍTE PROJEKTOVÉ NÁKLADY
0dní
ROČNE UŠETRÍTE
0%
LEPŠIA PRACOVNÁ ATMOSFÉRA

Benefity workshopu

výrazné úspory: náklady o 20 - 30%, čas o 50%
inovácia a lepšie riadenie komplexných úloh a projektov
systém - vyššia produktivita, efektivita a menej stresu
step-by-step manuál na projekty - nástroje, procesy

Obsah workshopu

projektový manažment a projektový cyklus
inicializácia projektu, hranice, zadanie
plánovanie a riadenie projektu, WBS, zdroje
ukončenie a odovzdanie projektu

Organizačné informácie

termín: 28. - 29. Január 2020
miesto: Trenčín
cena: 145,- EUR bez DPH / 1 deň
kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

Benefity a kľúčové prínosy workshopu

spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu
Projektový manažment Leadership
Reálna - priama pridaná hodnota workshopu - získate manuál na projekty
spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu

Na vašich konkrétnych tréningových projektoch si vyskúšate ako aplikovať štandardné nástroje projektového manažmentu do efektívneho riadenia projektov a komplexných úloh
eliminácia stresu, efektívnejšie riešenia operatívnych úloh a problémov | vyššia flexibilita, inovatívnosť | lepšia adaptabilita k zmenám

Nové možnosti a inšpirácie: out-of-box pohľad | lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce | iniciatívnosť a aktivita | neuprednostňovanie oddelenia pred projektom
Workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:
objavte a podporte nové možnosti efektívnejšieho a samostatnejšieho fungovania

zvýšenie angažovanosti a motivácie zamestnancov prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce vo firme

rozvíjanie mladých a nádejných talentov - stabilizácia high potentials

projekty nie sú strašiak - projekty vám môžu pomôcť aj v oblastiach, kde ste sa doteraz trápili
Workshop chcem pre seba:
zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné manažérske nástroje - schopnosť použiť projekty na náročné oblasti oblasti každodennej praxe

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

Obsah workshopu

workshop je pre všetkých, ktorí chcú robiť lepšie a kvalitnejšie rozhodnutia, aby dosahovali efektívnejšie výsledky
základné princípy a nástroje Projektového manažmentu - jednoducho a prakticky aplikovateľné v praxi
spôsob ako efektívne naplánovať a riadiť projekt

1. Najnovšie výskumy neurovedy a ľudského mozgu

aplikácia neurovedy vo firemnom prostredí s dopadom na úspešnosť riadenia projektov
TOP trendy v manažmente a moderné firemné fungovanie

2. Biznis prostredie - prečo projekty?

zmeny a dynamika moderného biznis prostredia, rastúce požiadavky na efektivitu, produktivitu a rýchlosť

3. Čo je projekt, Parametre projektu

správne nastavenie rozhrania medzi projekami a líniovými úlohami
predpoklady a charakteristika efektívneho projektu

4. Projektový manažment a Projektový cyklus

cyklická realizácia projektu, procesný pohľad na projekt
formy a spôsoby efektívnej realizácie moderných projektov

5. Inicializácia projektu

hranice projektu - obsahové, časové, spoločenské
úvodné zadanie projektu - definovanie cieľov, ne-cieľov, rizík, obmedzení, predpokladov úspešnosti

6. Projektový 3-uholník

rozsah a kvalita projektu vs. limity každého projektu: čas, zdroje, rozpočet
adaptácia projektu na zmeny počas realizácie projektu

7. Plánovanie a riadenie projektu

plánovanie projektových aktivít (WBS)
súvislosti, kotext a rozsah projektových prác, riadenie a kontrola realizácie projektu

8. Plánovanie času na projekte - Ganttov diagram

časové súvislosti a vzájomná časová prepojenosť a závislosť projektových aktivít
riadenie a monitorovanie časového progresu projektu

9. Plánovanie zdrojov

plánovanie, dostupnosť, využiteľnosť a zosúladenie projektových zdrojov
efektívnosť využiteľnosti dostupných zdrojov

10. Ukončenie a odovzdanie projektu

vyhodnotenie úspešnosti projektu, odovzdanie do užívania, PO-projektová fáza
lessons learned - poučenia z projektu
získate postupy a nástroje ako riešit komplexné úlohy z línie vyžadujúce projektový systém riadenia, schopnosti koordinovať vstupy a úlohy členov projektu z viacerých oddelení
workshop vás podporí - ak ste manažéri a experti, ktorí doteraz projekty aktívne neriešili, ale situácia to od vás teraz už vyžaduje a zároveň si potrebujete vytvoriť a zachovať Big picture

Príklady reálnych tréningových projektov

HR „Shared services“ | Analýza pracovných miest | Redukcia počtu zamestnancov | Zavedenie informačného systému | Ochrana osobných údajov ako projekt | Spoznaj svoj „Core biznis“ | Interná komunikácia procesu náboru | Zavedenie firemného časopisu
Matica Flexibility zamestnancov | Dopady zmeny zákonníka práce na HR | Zvýšenie efektivity produktových manažérov | Kvalifikačná matrica | Implementácia vnútro firemného mentoringu a coachingu | „Idea driven program“ – zvýšenie atraktívnosti programu | Sťahovanie výroby z iného závodu z pohľadu HR | Udržanie talentov | Proces životného cyklu zamestnanca | Tvorba „Trainee“ programu | Ako využiť študentov v HR praxi | Inovácia systému bonusov a odmeňovania zamestnancov
Riadené zdieľanie skúseností majstrov vo firme | Implementácia 5S v administratíve | Nábeh novej výrobnej linky | Systém zvyšovania výkonnosti TVP pracovníkov | Systém hodnotenia výkonností pozície, nie ľudí | Revízia systému odmeňovania zamestnancov | Ľudské chyby – „Human errors“ | Couseling – mediácia problémov vo firme | Job rotation v rámci lokálnej firm
0%
REÁLNE PROJEKTY NA WORKSHOPE
počas 2 dní workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu
získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU
od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie projektu až po dosiahnutie výsledkov
Projektový manažment Leadership

"Leadership - Human Touch" na projektoch

Leadership je kritický faktor úspechu
progresívny pohľad na rastúce výzvy projektov - začnete sa pozerať na projektový manažment úplne novým spôsobom vďaka najnovším poznatkom z neurovedy
nezáleží v ktorej oblasti pracujete - každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu a podporu

efektívne zvládanie nárokov projektového prostredia - spoznáte toxické následky stresu na vašu pamäť, mozog a jeho výkonnosť
workshop je pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu a nové spôsoby efektívnejšieho riadenia projektov s efektívnejšie vynaloženými zdrojmi
Akreditovaný program
Medzinárodné štandardy

Organizačné informácie o workshope

termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka workshopu

Aktuálne termíny

28. - 29. Január 2020 - Trenčín

Trvanie tréningu - workshopu:
2 dni / 9:00 - 17:00 /

Miesto realizácie

Trenčín
podrobnosti upresníme

Cena

145,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (290,- EUR bez DPH za 2 dni)
pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov
získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri

Kontakt a objednávka

Tréning Projektový manažment Leadership vedie:

Ing. Peter Minárik, expert na projektový manažment

email: minarikp@commpass.sk
mt: +421 905 852 231

objednávka: Projektový manažment Leadership - stiahnuť PDF objednávku
online formulár: workshop si môžete pohodlne objednať online

Podpora COMM-PASS Live

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu
dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci
matky na materskej dovolenke
pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live - kontaktujte nás

Trenčín

Moderné projekty v biznis súvislostiach

séria otvorených workshopov praktickej aplikácie projektového manažmentu
bližšie informácie o ďalších biznis oblastiach nájdete v manažérskom programe
Automotive a výroba | Kvalita a Kvalitári | Moderný HR biznis partnering | SSC - Shared Service Centrá | Facility management | Projektový manažment Leadership